Uudet jännittävät markkinat

Markkinatutkimukset osoittavat että nykypäivän kuluttaja haluaa yhä suuremmassa määrin itse pitää huolta hyvinvoinnistaan.

USA:ssa n.k. invitro testien myynti kasvaa nopeasti. Diagnostiset itsetehtävät testit ovat luotettavia ja tehokas vaihtoehto tämän päivän kiireiselle kuluttajalle.

Ovulaatiotestin tarve kasvaa muuttuneiden elämänkuvioiden myötä. Ensisynnyttäjien
keski-ikä nousee jatkuvasti ja sen vuoksi yhä useamman on vaikea tulla raskaaksi.