En ny och spännande marknad

Egenvård är ett kommande koncept. Marknadsundersökningar visar att konsumenten idag är mer benägen att ta vara på sin egen hälsa.

I USA ökar marknaden för sk invitro-diagnostica tester snabbt. Diagnostiska självtester med hög tillförlitlighet är ett attraktivt alternativ för dagens konsumenter som lever under ökad tidspress.

På grund av ändrade livsmönster ökar även behovet av t ex ägglossningstest. Kvinnor blir allt äldre innan de skaffar barn och har därmed svårare att bli gravida.