FindOut Diagnostic AB

Vi utvecklar och säljer diagnostiska självtester i ett gemensamt koncept sedan 2001. Produkterna marknadsförs i Norden och Europa.

Vår affärsidé är att erbjuda konsumenter diagnostiska självtester för hemmabruk på ett enkelt, ogenerat och lättillgängligt sätt.

Attityden till vad vård är förändrats i takt med det faktum att vi har blivit allt mer intresserade och aktivt söker kunskap om vår hälsa. Självtester är ett bra verktyg för att få information om sitt hälsotillstånd, men ersätter självklart inte ett läkarbesök.